UTM Yên Tử

Font chữ Đẹp: UTM Yên Tử – font này chữ UTM Yên Tử thường bớt nghiêng chút thì đẹp hơn. Chữ hoa UTM Yên Tử chưa điệu nghệ lắm nhưng nhìn chung khá pro. UTM Yên Tử thuộc Danh Mục Font VIẾT TAY đẹp dành cho dân thiết kế.

Download Font UTM Full – Font chữ đẹp sử dụng trong photoshop: Tải tại đây: Download

UTM Edwardian

font UTM Edwardian

Gồm 2 font Regular và Bold
Lưu ý font này được sửa lại chữ T cho hợp với quan điểm Người Việt

Regular-Bold
Và cũng có thêm nhiều Bonus ở các ký tự như b,đ,p.g.h.k,y. font chữ này rất đẹp!

Tải tại đây: Download